شاهین امیری، در حال تولید آلبوم جدید / کلیک نمایید

شاهین امیری حدود یک سال است که مشغول "پیش‌تولید" و "تولید" آلبوم جدیـد اسـت و این روزها با توجـه به قرارگرفتن پروســه‌ی تولید آلبوم در شـرایط بســیار حسـاس‌تر خود، به شـدت مشــغول به پایان رســـاندن این مـجـمــوعــه‌ی مـمـلو از حرف‌های تازه و به اصــطـلاح "ســـورپزایز" است

این آلبوم ابعاد متفاوت و حرف‌های بسـیاری خواهد داشـت و تحقیق، تجربه، کارشـناسی و مخاطب‌شـناسی از جمله فاکتورهایی‌ست که باعث هرچـه متفاوت‌ترشــدن و هـمـچـنیـن طولانی‌ترشــدن تولید این مجموعه شده است

پیش‌بینی می‌شــود تولیـد آلبوم جدیـد در چهار ماه آتی (تا پایان بهمن 1392) به پایان رسیده و آماده‌ی انتشار شود
همراهان عزیز، شما می‌توانید از طریق همین وب‌سـایت و هـمـچنین لینک‌های زیر پیگیر این آلبـوم و اخبـار بیشــتر در این ارتباط در روزها و ماه‌های پیش رو باشید

Shahin's Facebook Fan Page

Shahin's Twitter